aktuelle Ausstellungen

Alles IV, studio im Hochhaus, Berlin 
9. Juli 2024 – 9. September 2024 (G)

OneNightStand – karoshi, Kulturzentrum Oberhof, Büdingen 
13. Juli 2024 (G)

hundert 3YY, Red Ger Gallery, Ulaanbaatar (kuratiert von Katja Brinkmann) 
5. September 2024 – 27. September 2024 (G)